Missie en Visie

 

 

Missie

Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario is een organisatie die middels

laag drempelige voorzieningen zorg draagt voor activiteiten gericht op informatie, educatie,

scholing en vorming voor kinderen, jongeren, volwassenen en bewoners organisaties in de

buurten op Curaçao.

 

Visie

Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario is een organisatie die zorgdragend voor optimale ontwikkeling van wijk bewoners van de gemeenschap.

De organisatie moet voorwaarden creëren om voor alle kinderen, jongeren en volwassenen optimale participatie mogelijk te maken om zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen, zowel als individu als in groepen,

In een non-formele (leer)omgeving. Optimale participatie betekent enerzijds participatie in de zin van gebruikmaken, deelnemen.  

Anderzijds betekent het ook deelhebben, in de betekenis van ‘aandeelhouder zijn van de samenleving’. Optimale ontplooiing en ontwikkeling wil zeggen dat talenten, aspiraties en potentieel van mensen zo veel mogelijk kansen krijgen, zodat ze elk in hun eigen ritme en met hun specifieke persoonlijkheid kunnen groeien.

 

Leden Raad van Toe zicht en Directeur 

 

Fundashon pa stimula Edukashon i Formashon den Bario

No dal e stap mas fasil pa hasi trabou di bario, pa bario ,  pero dal esun  stap mas difisil i hasi trabou KU bario!